До уваги студентів та викладачів напряму

 «Інформатика»!

 

захист випускних робіт бакалаврів відбудеться:

25-27.06.2018 року о 9.00 в ауд. 2412

 

До захисту студенти повинні подати:

1. Пояснювальну записку;

2. Презентацію;

3. Відгук керівника роботи та рецензента;

4. Висновок про перевірку диплому на плагіат.

 

Відповідальні за проведення захистів доц. Григорова Т.А.

та секретар ДЕК-у

0

11:07:27 15.06.2018


Щиро вітаємо!!!

Панову Анастасію,

студентку групи І-14-1, з почесним ІІ місцем у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Професійна освіта"


 

 

0

01:30:52 25.05.2018


Поздоровляємо
з успішним захистом кандидатської дисертації
випускника нашої кафедри
БУРЛИГУ Михайла Борисовича!!!!

0

01:36:11 16.05.2018


До уваги студентів та викладачів
напряму "Інформатика"!

попередній захист випускних робіт бакалаврів відбудеться:

22-25.05.2018 року о 09:00 в ауд. 2412

До попереднього захисту студенти повинні підготувати:           
  1. Пояснювальна записка для перевірки на плагіат;
  2. Проект презентації;
  3. Проект відгуку керівника роботи.

Відповідальні за проведення попередніх захистів

доц. Григорова Т.А. та секретар ДЕК-у Киба І.І.

0

01:32:24 16.05.2018


Збільшено ліцензований обсяг магістратури за спеціальністю
113 - Прикладна математика.

 

Чекаємо на Вас!

0

11:23:11 24.04.2018


Спеціальність: 113 Прикладна математика

Галузь знань: 11 Математика і статистика
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень
Ступіньвищої освіти: Бакалавр
Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики
Спеціалізація: Комп’ютерне моделювання
Узагальнений об'єкт діяльності:
- використання фундаментальних та спеціальних методів теоретичної та прикладної інформатики для формулювання й розв'язування практичних задач у сфері професійної діяльності;
- розробка математичних моделей та алгоритмів;
- створення та експлуатація програмного забезпечення.
Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
Термін підготовки: 3 роки 10 місяців
Форми навчання: денна.

11:53:20 01.12.2016

Спеціальність: 014.09 Середня освіта (інформатика)

Галузь знань: 01 Освіта
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень
Ступіньвищої освіти: Бакалавр
Кваліфікація: Бакалавр з середньої освіти (інформатика)
Узагальнений об'єкт діяльності: здійснення педагогічно-виховної діяльності з інформатики у навчальних закладах і закладах позашкільної освіти державного, відомчого і приватного підпорядкування.
Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
Термін підготовки: 3 роки 10 місяців
Форми навчання: денна.

11:39:32 01.12.2016

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 Освіта/Педагогіка
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 Середня освіта (інформатика)
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський) рівень
СТУПІНЬ Бакалавр
КВАЛІФІКАЦІЯ Бакалавр з середньої освіти (інформатика)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 11 Математика та статистика
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 113 Прикладна математика (інформатика)
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Комп'ютерне моделювання
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший
СТУПІНЬ Бакалавр
ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ Бакалавр з прикладної математики (код за КП 2121.2)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 Освіта/Педагогіка
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 Середня освіта (інформатика)
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Другий
СТУПІНЬ Магістр
КВАЛІФІКАЦІЯ Магістр з середньої освіти (інформатика)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 11 Математика та статистика
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 113 Прикладна математика
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Комп'ютерне моделювання
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Другий
СТУПІНЬ Магістр
ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ Магістр з прикладної математики (код за КП 2121.2)

 

1. 01 Освіта/Педагогіка (бакалавр)
2. 11 Математика та статистика (бакалавр)
3. 01 Освіта/Педагогіка (магистр)
4. 11 Математика та статистика (магистр)

12:47:37 06.10.2017

Українська IT-галузь в цифрах і фактах

Однією з головних тем для обговорення на минулому заході Lviv IT Arena стало дослідження української IT-галузі від PricewaterhouseCoopers, яке було проведене на замовлення профільного комітету Європейської Бізнес Асоціації. Для українського ресурсу DOU.UA старший віце-президент і керуючий директор GlobalLogic в Україні Ігор Біда проаналізував отримані дані і підкріпив їх своєю особистою думкою.

11:54:39 01.12.2016