Сердечно вітаю Вас із найпрекраснішим св'ятом весни - Міжнародним жіночим днем 8 березня. Від усієї душі бажаю Вам жіночого щастя, любові і добра! Нехай поруч з Вами завжди будуть гідні люди, а серед них чоловік,з яким будуть нестрашні будь які негоди. Бажаю ,щоб кожний день Ви зустрічали з посмішкою, з передчуттям радості, із впевненістю і спокоєм. Хай сонце заходить з весною в твій дім, хай з снігом розтануть і біль твій і гнів хай білий підсніжник любов принесе і хай тобі завжди весело буде!

0

10:27:03 08.03.2018


 З 20.11.17 до 24.11.17 у місті Прага (Чехія) проходила   II Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти» на якій з доповіддю виступила доцент кафедри Григорова Т.А0

09:51:00 04.12.2017


З 17.11.17 до 19.11.17 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася  міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні електротехнічні та енергетичні системи» (MEES–2017) у якій прийняли участь співробітники кафедри. Здоповідями на ній виступили доценти Кобильська О.Б. та Григорова Т.А.0

09:49:05 04.12.2017


Кафедра інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського запрошує учнів шкіл та студентів прийняти участь у турнірах з математики та олімпіадах з програмування


3-5 жовтня відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Математичне моделювання та математична фізика» Присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Митропольського Юрія Олексійовича. 
«Математичне моделювання та математична фізика» (МММФ-2017)

Відповідно до плану проведення наукових і науково-технічних заходів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (рішення НТР від 17.06.16 р., протокол № 6) і реєстрації Українського інституту науково-технічної та економічної інформації (Посвідчення УкрІНТЕІ № 751 від 14.12.2016 р.) 3-5 жовтня 2017 року на базі кафедри інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського була проведена V Всеукраїнська наукова конференція «Математичне моделювання та математична фізика», присвячена 215-й річниці з дня народження Михайла Васильовича Остроградського. 

У роботі конференції прийняли участь та представили результати своїх досліджень і розробок учені із провідних технічних ВНЗ та наукових закладів міст України.

Всього зареєстровано учасників конференції 3 жовтня 2017 р. 45 осіб, з них – 5 студенти, 7– аспіранти, 6 – професори, 12 – доцентів, 2– старший викладач.

До участі у конференції були подані тези 45 авторів, з яких: докторів наук – 7, кандидатів наук – 12аспірантів – 7, студентів – 7, провідних н.с. – 1, с.н.с. – 3, старших викладачів – 2, асистентів – 6.

Конференцію відкрив вітальним словом завідувач кафедри інформатики та вищої математики Ляшенко Віктор Павлович.

Студенти і викладачі із захопленням слухали доповіді учасників конференції.

Слід відмітити доповіді:

Пам’яті академіка Митропольського Юрія Олексійовича. Доповідач: студентка Бібічева Олена Олександрівна, канд.. пед.наук Грицюк Олена Сергіївна.

Форми розширення освітнього інформаційного простору. Доповідач:канд. техн. наук, доцент  Григорова Тетяна Альбертівна.
0

10:04:58 12.10.2017


Спеціальність: 113 Прикладна математика

Галузь знань: 11 Математика і статистика
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень
Ступіньвищої освіти: Бакалавр
Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики
Спеціалізація: Комп’ютерне моделювання
Узагальнений об'єкт діяльності:
- використання фундаментальних та спеціальних методів теоретичної та прикладної інформатики для формулювання й розв'язування практичних задач у сфері професійної діяльності;
- розробка математичних моделей та алгоритмів;
- створення та експлуатація програмного забезпечення.
Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
Термін підготовки: 3 роки 10 місяців
Форми навчання: денна.

11:53:20 01.12.2016

Спеціальність: 014.09 Середня освіта (інформатика)

Галузь знань: 01 Освіта
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень
Ступіньвищої освіти: Бакалавр
Кваліфікація: Бакалавр з середньої освіти (інформатика)
Предметна спеціалізація: 014.02 Мова і література (англійська)
Узагальнений об'єкт діяльності: здійснення педагогічно-виховної діяльності з інформатики і англійської мови у навчальних закладах і закладах позашкільної освіти державного, відомчого і приватного підпорядкування.
Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
Термін підготовки: 3 роки 10 місяців
Форми навчання: денна.

11:39:32 01.12.2016

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 Освіта/Педагогіка
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 Середня освіта (інформатика)
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський) рівень
СТУПІНЬ Бакалавр
КВАЛІФІКАЦІЯ Бакалавр з середньої освіти (інформатика)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 11 Математика та статистика
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 113 Прикладна математика (інформатика)
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Комп'ютерне моделювання
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший
СТУПІНЬ Бакалавр
ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ Бакалавр з прикладної математики (код за КП 2121.2)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 Освіта/Педагогіка
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 Середня освіта (інформатика)
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Другий
СТУПІНЬ Магістр
КВАЛІФІКАЦІЯ Магістр з середньої освіти (інформатика)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 11 Математика та статистика
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 113 Прикладна математика
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Комп'ютерне моделювання
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Другий
СТУПІНЬ Магістр
ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ Магістр з прикладної математики (код за КП 2121.2)

 

1. 01 Освіта/Педагогіка (бакалавр)
2. 11 Математика та статистика (бакалавр)
3. 01 Освіта/Педагогіка (магистр)
4. 11 Математика та статистика (магистр)

12:47:37 06.10.2017

Українська IT-галузь в цифрах і фактах

Однією з головних тем для обговорення на минулому заході Lviv IT Arena стало дослідження української IT-галузі від PricewaterhouseCoopers, яке було проведене на замовлення профільного комітету Європейської Бізнес Асоціації. Для українського ресурсу DOU.UA старший віце-президент і керуючий директор GlobalLogic в Україні Ігор Біда проаналізував отримані дані і підкріпив їх своєю особистою думкою.

11:54:39 01.12.2016