Кафедра Інформатики і Вищої Математики


Завідувач кафедри Ляшенко Віктор Павлович, д.т.н., професор, професор кафедри ІВМ

Навчальний корпус № 2, ауд. 2404, тел. 3-00-50.

Кафедра IBM – Інформатики та Вищої Математики здійснює освітню діяльність, пов'язану з наданням базової освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом 6.040302 – "Інформатика", та освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", "магістр" за спеціальністю 7.040302, 8.040302 – "Інформатика".

Після закінчення університету:

  • бакалавр отримує кваліфікацію фахівець з інформаційних технологій, викладач-стажист та має право займати наступні первинні посади: технік-програміст, викладач навчального закладу I та II рівня акредитації;

  • спеціаліст отримує кваліфікацію інженер-програміст і має право займати наступні первинні посади: інженер, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

  • магістр має право займати наступні первинні посади: науковий співробітник, інженер–програміст, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.

Випускник має право працювати у секторі або відділі комп’ютеризації операцій чи інформаційно-аналітичному або обчислювальному центрі; системним аналітиком у галузі науково-технічної інформації, обчислень, математики, програмування, обчислювальних систем.

Крім того, магістр має право працювати науковим співробітником, викладачем ВНЗ та викладачем навчальних закладів I та II рівнів акредитації. Фахівець з інформаційних технологій може працювати, отримуючи виконуючи замовлення через систему Інтернет.

Магістри і спеціалісти здатні займатися наступною професійною діяльністю:

  • розроблення, проектування та тестування програмного забезпечення та консультування у сфері інформаційних технологій, математичного моделювання, розробки алгоритмів вирішення проблем комп’ютерними засобами;

  • проведення досліджень з питань забезпечення соціально-економічної, науково-технічної інформаційної підтримки, створення програмного забезпечення.