Публікації


Thermal Process in Compound-Structure Permanent-Magnet Synchronous Machine

Victor Lyashenko, Elena Kobilskaya, Olga Demyanchenko, Tetiana Nabok

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’19) – Kremenchuk , 2019

Дата публікації : 23.09.2019


Modeling Of A Non-Contact Sustainable Suspension Jf A Free Superconducting Rotor On Magnetic Bearings

G. Slavko

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’19). – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Ukraine), 2019

Дата публікації : 23.09.2019


Digitalization Electrical Engineering Education and Automatic Assessment of Study Results

G. Slavko, Serhii Serhiienko, Larisa Herasimenko

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’19). – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Ukraine), 2019

Дата публікації : 23.09.2019


Creation of educational and research software for integrated assessment of energy consumption and sustainable development of regions

Svitlana Pochtovjuk, Iryna Shvedchykova, Iryna Soloshych

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’19). – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Ukraine), 2019.

Дата публікації : 23.09.2019


Математична модель теплообміну у валковому калібрі

Ляшенко В.П., Дем’янченко О.П., Кобильська О.Б.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна/ – Вип. 42.

Дата публікації : 18.09.2019


Temperature Field Distribution in Spoke-type Permanent Magnet Synchronous Machines

V. Lyashenko, A. Zaika, O. Demyanchenko, E. Kobilskaya, T. Nabok

11 International Conference Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences – AMiTaNS’19, AIP Conference Proceedings

Дата публікації : 20.06.2019


Innovation approach to online forecasting the dynamics of house prices in Ukraine

Chernenko V., Slon Ya

Norwegian Journal of development of the International Science. – Oslo, Norway, 2019. – № 29/2019

Дата публікації : 17.04.2019


Теплова умова спряження у двошаровій області

Ляшенко В.П., Дем’янченко О.П.

Вісник Херсонського національного технічного університету. – Вип. 2(69), Ч.3. – Херсон: ХНТУ, 2019.

Дата публікації : 11.04.2019


Use of Information Technologies to Improve Access to Information in E-Learning System

T. Hryhorova, O. Moskalenko

Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Information. Sriger Nature Switzerland AG, 2019, ICDSIAI 2018, AISC 836

Дата публікації : 01.04.2019


Досвід упровадження та інтеграції системи онлайн-навчання на платформі MOODLE в освітній простір університету

Славко Г.В., Сергієнко С.А.

Інженерні та освітні технології, 2019. – Т. 7.

Дата публікації : 18.03.2019


Оptimization model of project management to improve the tourist attractiveness of regions of Ukraine

Chernenko V.P.

Іnformation systems and innovative technologies in project and program management. Collective monograph, ISMA University of Applied Science, Riga (Latvia)

Дата публікації : 18.02.2019


Моделювання динаміки та прогнозування цін на житло в Україні за допомогою інформаційного веб-додатку

Черненко В.П., Слон Я.В.

Праці міжнародної науково-практичної конференції «ммп-2018». – Харків: ХНУРЕ, 2018

Дата публікації : 01.10.2018


Application of the software «Sustainable development» to determine the environmental safety of the regions

Pochtovjuk S. Soloshich I.

International Journal of Engineering and Technology (UAE). – 2018. – Vol 7, No 4.3 (2018) : Special Issue 3

Дата публікації : 12.08.2018


Прогнозування цін на первинному ринку житла у Полтавський області за методом колокацій

Черненко В.П.

Колективна монографія «Математичні моделі та новітні технології управління ...», Харків, 2018

Дата публікації : 06.07.2018


Mathematical Model of heat Transfer in an Electric Machine

V. Lyashenko, E. Kobilskaya, A. Zaika, O. Demyanchenko, T. Hryhorova

Tenth International Conference Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences – AMiTaNS’18, AIP Conference Proceedings

Дата публікації : 20.06.2018


Моделювання теплового стану електричної машини

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Праці Міжнародної науково-технічної конференції «КМНТ-2018»

Дата публікації : 22.05.2018


Enhanced Access to Training Information in E-learning Systems

T. Hryhorova, O. Moskalenko

Proceedings of 41 International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics “MIPRO 2018”, Opatija (Croatia)

Дата публікації : 21.05.2018


Сутність методичної компетентності вчителя інформатики

Почтовюк С.І.

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – Вип. 4 (95).

Дата публікації : 20.05.2018


Використання можливостей системи MathCad під час вивчення навчальної дисципліни «Теорія масового обслуговування»

Черненко В.П.

Збірник статей «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – Луцьк, 2018. – № 5

Дата публікації : 16.04.2018


Математична модель температурного поля валків під час прокатки стрічки

Ляшенко В.П., Дем’янченко О.П.

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 3(66). – Херсон: ХНТУ, 2018.

Дата публікації : 22.03.2018


Прогнозирование числа погибших в результате пожаров на основе модели коллокаций

Черненко В.П.

The scientific heritage № 22 (2018). P. 1, 2018, – Budapest (Hungary)

Дата публікації : 19.03.2018


Шляхи розширення структури даних в системах електронного навчання

Григорова Т.А., Москаленко О.О

Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання ...», Рівне

Дата публікації : 04.03.2018


Індивідуальність як значуща характеристика особистості сучасного вчителя

Почтовюк С.І.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2018. – Випуск 1 (42).

Дата публікації : 19.02.2018


Побудова та навчання нейронних мереж для розпізнавання україномовних текстів і програмна реалізація WEB-додатка OCR засобами JAVASCRIPT

Славко Г.В., Головін М.В.

International research and practice Conference on Modern methods, innovations and experience of practical application in the field of technical sciences. – Radom Academy of Economics (Poland), 2017

Дата публікації : 27.12.2017


Using different forms of stem education to combine disciplines

T. Hryhorova

Proceedings of II International scientific and practical conference “Problems and perspectives in European education development”, Czech Republic

Дата публікації : 21.11.2017


The Generalized Mathematical Model of Heat Conduction in a Complex Multi-layered Area

V. Lyashenko, A. Zaika, O. Hrytsiuk, E. Kobilskaya

Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Conference Proceedings, 22-26 June 2017. –Albena (Bulgaria), 2017

Дата публікації : 21.11.2017


Математичні моделі теплообміну з умовами імпедансного типу у багатошарових областях

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Дем’янченко О.П.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 6/2017 (107)

Дата публікації : 21.11.2017


Review of Modern Strategies and Tools that Provide an Application of the Competence Approach in the System of High Education

T. Hryhorova

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’17), Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Ukraine)

Дата публікації : 15.11.2017


On the Expediency of Introducing the "Mathematics -Theoretical Foundations of Electrical Engineering" Integrated Course into the Educational Process

Tamara Poyasok, Olena Bespartochna, Galina Sivyakova, Olena Hrytsiuk

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’17)

Дата публікації : 15.11.2017


Fire risk assessment in light of socio-economic factors

Chernenko Varvara, Nataliya Kyrylaha

Economic Annals – XXI. – 2017. – № 166 (7-8).

Дата публікації : 15.11.2017


Mathematical Model in Electrical Machine

Viktor Lyashenko, Dmitry Rod'kin, Elena Kobilskaya, Maryna Martynenko, Olga Demyanchenko

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’17). – Kremenchuk 2017

Дата публікації : 15.11.2017


Philosophical Principles of Formation of Secondary-School Students’ Readiness for Getting a Professionof an Engineer

Larisa Maksimova, Hennadii Moskalyk, Maryna Martynenko

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’17). – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Ukraine), 2017

Дата публікації : 15.11.2017


Нелінійні інтегральні рівняння у математичних моделях теплообміну рухомого осесиметричного середовища

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Бриль Т.С., Дям’янченко О.П.

Вісник Херсонського національного технічного університету. – Вип. 3(62), Том 2.

Дата публікації : 17.09.2017


Математична модель зі складними умовами теплообміну у сферичній області

В. П. Ляшенко, А. Е. Козир, О. П. Дем’янченко

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 5/2017

Дата публікації : 10.07.2017


Метод інтегральних рівнянь у задачах теплообміну

Ляшенко В.П. Т.С. Бриль, О.П. Дям’янченко, О.Б. Кобильська

Труды XVIII Международного симпозиума МДОЗМФ-2017

Дата публікації : 26.06.2017


Економетричне моделювання пожежної статистики міста Кременчук

Черненко В.П., Кирилаха Н.Г.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Дата публікації : 12.04.2017


Розробка та інтеграція плагінів математичного спрямування у систему дистанційної освіти MOODLE

Славко Г.В., Решетило В.В., Шевченко С.В.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 2/2017 (103).

Дата публікації : 11.04.2017


Особливості вибору та використання інформаційних технологій у процесі навчання математичної статистики у майбутніх психологів

Черненко В.П., Почтовюк С.І.

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2017

Дата публікації : 16.03.2017


Модифікована модель оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням систематичного ризику

О.В. Волошина, Т.А. Григорова, А.К. Ауелбекова

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 6/2016 (101). Ч. 1.

Дата публікації : 19.10.2016


Моделирование процесса распространения тепла в сферической области под действием импульсных источников

Ляшенко В.П., Кобыльская Е.Б.

Вісник Херсонського національного технічного університету. – Вип. 3(58). – Херсон: ХНТУ, 2016

Дата публікації : 12.09.2016


Математична модель прокатки тонкої і надтонкої стрічки із тугоплавких і важкодеформованих металів

Ляшенко В.П., Аніськов О.В.

Вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 42

Дата публікації : 11.09.2016


Математична модель теплового процесу із невідомою функцією джерела

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 6/2016 (101)

Дата публікації : 19.08.2016


Methods for Solving of Inverse Heat Conduction Problems

V. Lyashenko, E. Kobilskaya

Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Conference Proceedings. –Albena (Bulgaria), 2016

Дата публікації : 22.06.2016


Modeling of Thermal Processes in Spherical Area

V. Lyashenko, O. Demyanchenko

Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Conference Proceedings. –Albena (Bulgaria), 2016.

Дата публікації : 22.06.2016


Моделювання процесу розповсюдження тепла у двошаровому циліндрі з різними теплофізичними характеристиками

В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська, Т.А. Григорова

Труды международной научно-технической конференции «Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях». – ХНУ им. В.Н. Каразина

Дата публікації : 26.05.2016


Mathematics education: modifying by using information and communication technologies

O. Grytsiuk

Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2016. – Вип. 2 (97), частина ІІ

Дата публікації : 26.05.2016


Комплексний підхід у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в процесі наукової діяльності майбутніх екологів

Почтовюк С.І., Солошич І.О.

Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – Том 52, № 2. – 2016.

Дата публікації : 23.05.2016


Відновлення імпульсного джерела тепла в задачі теплопровідності

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. –Вип. 2/2016 (97)

Дата публікації : 19.04.2016


Інтегро-апроксимаційні технології аналізу моделей забруднення грунтових вод у складних гідрогеологічних умовах

В.П. Ляшенко, В.І. Біленко, А.В. Пасенко, О.Б. Стеля, О.Б. Сьомик

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. –Вип. 2/2016 (97)

Дата публікації : 14.03.2016


Організація системи самостійної роботи студентів із використанням елементів дистанційного навчання

В.П. Ляшенко, М.С. Пузир

Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету «Педагогіка вищої школи...». – Вип. 12 (55)

Дата публікації : 14.12.2015


Чисельно-аналітичний метод у математичних моделях високотемпературних процесів

Слесаренко А.П., Дем’янченко О.П., Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 3(54)

Дата публікації : 13.09.2015


Особливості моделювання інформаційних систем , що будуються на єдиній платформі

Григорова Т.А.

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 3(54). – Херсон: ХНТУ

Дата публікації : 01.09.2015


Підготовка матеріалів для дистанційної системи навчання

Григорова Т.А., Поляков М.С.

Наукові записки «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», том ІІ. – Рівне, 2015. – Вип. 12(55)

Дата публікації : 01.09.2015


Copper strip electroplastic rolling

Victor Lyashenko, Elena Kobilskaya, Aleksandr Aniskov

Metalurgical and Mining Industry. – 2015. – № 2

Дата публікації : 01.09.2015


Contact of Boundary-value Problems and Nonlocal Problems in Mathematical Models of Heat Transfer

V. Lyashenko, O. Kobilskaya

Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Conference Proceedings. –Albena (Bulgaria), 2015

Дата публікації : 28.06.2015


Нелокальні та крайові задачі у математичних моделях теплообміну

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Труды XVІІ международного симпозиума (МДОЗМФ-2015), Харьков-Сумы, 2015.

Дата публікації : 03.06.2015


Нелинейные преобразования с рядами Фурье в применении к задачам электротехники

Родькин Д.И., Ченчевой В.В., Кобыльская Е.Б.

Науково-виробничий журнал «Електромеханічні і енергозберігаючі системи». – Вип. 1/2015(29)

Дата публікації : 09.03.2015


Проектирование электромагнитных систем шкивных сепараторов. Часть 1. Постановка задачи. Решение уравнения магнитной цепи

В.П. Ляшенко, М.В. Загирняк, В.М. Усатюк, А.П. Оксанич, А.В. Никитина

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 2/2015 (91)

Дата публікації : 02.03.2015


Моделирование процесса импульсной тепловой обработки проволоки

Ляшенко В.П., Кобыльская Е.Б., Калиниченко Д.М.

Труды конференции «Необратимые процессы в природе и технике», МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015

Дата публікації : 27.01.2015


Основні технічні передумови створення й розвитку потужної системи дистанційної освіти в Україні

Корень О.М.

МНПК студенів, аспірантів та молодих вчених «Новітні технології та інновації». – КуЕІТУ - 2014р.

Дата публікації : 21.10.2014


Моделювання термопружного стану під час електропластичної деформації

В.П. Ляшенко, В.П. Черненко, О.Б. Кобильска, А.В. Анісков

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 3(50). – Херсон: ХНТУ, 2014. – С. 350–354.

Розглядається математична модель температурного та напруженого стану рухомого ізотропного осесимметричного середовища з періодично діючим імпульсним джерелом тепла. Математична модель у вигляді системи крайових задач для диференціальних рівнянь теплопровідності і термопружності описує процеси, що відбуваються у тонкому рухомому дроті під час електропластичної деформації. Вивчаються особливості впливу імпульсних джерел тепла на температурний розподіл та розподіл напружень і переміщень. Досліджується залежності між механічною напругою і нагрівом зразків при пропусканні імпульсів струму. Отримані чисельні розрахунки для цинку, міді та неметалевих сплавів, побудовані графіки температурних розподілів та розподілів напружень і переміщень під час електропластичної деформації. Показано, що під дією імпульсного струму пластичність збільшується до 40 %.

Дата публікації : 15.09.2014


Формування загальнолюдських моральних цінностей школярів як основа духовного виховання

С.І. Почтовюк

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» – № 3(75). – 2014. – С. 88–93.

Розглядаються проблеми духовно-морального виховання школярів. Визначено оптимальні умови формування понять про загальнолюдські моральні цінності, моральні основи виховання та розвитку особистості, що є засобом формування духовності людини. Запропоновані завдання, практична реалізація яких спрямована на формування особистісних рис людини, що включають в себе національну свідомість, розвиток духовності, моральну, художньо-естетичну культуру.

Дата публікації : 21.07.2014


The feasibility of the concept of sustainable development in the field of education in Ukraine

S. Pochtovyuk, Marie Hesková a kol

Mezinárodni vědecké conference “Udržitelný rozvoj V.”. - České Budějovice: VŠERS. – 20.- S.16-22

The basic aspects of sustainable development in the field of Education of Ukraine, education is seen as a major factor for sustainable development, set out his principles and conditions of sale. We consider the complex problems of education, aimed at implementing a sustainable future.

Дата публікації : 21.03.2014


The concentrator of the fire extinguishing system

V. Lyashenko, M. Zagirnyak, A. Zinoviev, Y. Soloviev, Ossokine Guennadi

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 2/2014 (85). – С. 73–78.

A concentrator intended for collect and processing signals of the origin of fire from different sensors and devices is developed.Information from the sensors is transmitted through the system of main and remote concentrators to the fire extinguishing system. The information system is based on the continuous notion of the process of fire occurrence. This system allows one to read the signals from sensors and transmit them to the control panel located at a considerable distance from the seat of fire.Operation of space-time transformation of information (STTI) is defined as an action that combines scanning, measurement, data processing and issuing control signals. CAN interface is created to provide a high level of data protection against damages during operation under difficult conditions.

Розроблено концентратор системи пожежегасіння, що складається з основних і віддалених концентраторів. Запропонована інформаційна система пожежегасіння дозволяє збирати та обробляти сигнали про виникнення пожежі від різноманітних датчиків і пристроїв. В основу інформаційної системи покладені континуальні уяв­лення про процес виникнення пожежі. Через систему основних і віддалених концентраторів інформація обробля­ється в інформаційній системі та передається на пульт керування, що розташований на значній відстані від джерела пожежі. Операція просторово-часового перетворення інформації визначена як дія, у якій поєднано сканування вимір та обробка інформації з наступною передачею керуючих сигналів. Для забезпечення високого рівня захисту інформації від ураження під час роботи в складних умовах і сповіщати про пожежу у реальному часі створено CAN інтерфейс.

Дата публікації : 13.02.2014


Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення шкільних дисциплін

С.І. Почтовюк

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди»: зб. наук. пр. – № 31. – 2013. – С. 271–277.

Розглядаються деякі методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення шкільних дисциплін. Обґрунтовується необхідність використання ІКТ в освітньому процесі та дидактичні можливості відповідних технічних засобів. Наводяться приклади розвʼязування деяких задач за допомогою ІКТ, переваги наведеного способу розвʼязування.

Дата публікації : 20.12.2013


Обернена нелокальна задача з умовою інтегрального перевизначення

Кобильська Олена Борисівна

Вісник

В даній роботі з залученням нелакальної інтегральної умови розв'язується обернена задача.

Дата публікації : 23.10.2013


Использование дельта-функции Дирака в математических моделях

В.П. Ляшенко

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (80), – С. 66–69.

Розглядаються математичні моделі температурних полів нескінченної осесиметричної області, що розігрівається рухомим зосередженим внутрішнім джерелом тепла. Джерело тепла представлено за допомогою дельта–функції Дірака. Після застосування перетворення Фур’є - Ляпласа однорідна крайова задача для рівняння теплопровідності зведена зведена до задачі Штурма-Ліувілля для звичайного диференціального рівняння. Отримані аналітичні розв’язки спрощених задач Запропонована структура алгоритму розв’язку нелінійної задачі та блок-схема керування температурним полем на основі запропонованого алгоритму. Проведені чисельні експерименти та побудовані температурні розподіли.

Дата публікації : 10.10.2013


Разработка структуры системы управления процессом термической обработки на основе программного модуля

В.П. Ляшенко

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 2/2013 (79), – С. 41–45.

Предложена структура системы управления процессами спекания и термической, в частности термоциклической обработки изделий из материалов получаемых методами порошковой металлургии. Структура системы построена на основе программного модуля, позволяющего вычислять параметры управления температурным полем изделия, нагреваемого внутренними и вешними источниками тепла. Программный модуль включает в себя интерфейс численных расчетов распределения температуры изделия, разогреваемого внутренними и внешними источниками тепла, интерфейс определения параметров управления температурным полем, интерфейс подключения к системе управления технологическим процессом для передачи данных на задатчик температуры. Предложены алгоритм численного решения задач и блок-схема системы управления, проведены численные эксперименты, построены графики температурных распределений.

Дата публікації : 15.09.2013


Температурное поле бесконечного цилиндра с подвижным источником тепла

В.П. Ляшенко

Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія мат. модел. Інфор. технології. Автом. сист. упр. – Харків: ХНУ, 2013. – Вип. 21 (№ 1058). – С. 97–103.

В работе рассмотрена математическая модель температурного поля бесконечного цилиндра, разогреваемого движущимся, рассредоточенным на конечном отрезке источником тепла. Этот источник представлен с помощью единичной функции Хевисайда. Математическая модель построена в виде нелинейной краевой задачи на сопряжение для уравнения теплопроводности. Путем преобразований, задача сведена к решению системы краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений 2-го порядка с условиями сопряжения. В линейном случае получено решение задачи и построен график температурного распределения.

Дата публікації : 12.09.2013


Задача керування джерелом тепла

Кобильська О. Б.

Наук. збірник «Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології». – Львів: ІППММ ім. Я.С. ПідстригППача НАН України, 2013. – № 17. – С. 65–71.

Розглянуто математичну модель процесу електропластичної деформації рухомого дроту у вигляді нелінійної крайової задачі для рівняння теплопровідності рухомої циліндричної області з періодично діючим у ній внутрішнім джерелом тепла. Розглянуто задачу керування імпульсним джерелом тепла під час процесу електропластичної деформації. Запропонована методика визначення параметракерування температурним полем. Якість керування оцінювалась за допомогою квадратичного функціоналу якості, що визначений на розв’язках нестаціонарного рівняння теплопровідності. Умови оптимальності формулюються у вигляді системи рівнянь для вихідного і спряженого стануциліндричної області. Розв’язок системи знайдено ітераційним методом. Для пошуку додаткової інформації, необхідної для постановки задачі керування джерелом тепла в нестаціонарній задачі теплопровідності використовується інтегральна умова, що виражає баланс енергії зони нагрівання. Проведені числові розрахунки температурних розподілів.

Дата публікації : 12.09.2013


The process control of electroplastic deformation ultrafine wire

Aleksandr ANISKOV, Victor LYASHENKO, Elena KOBYLSKAYA

Proceeding of scientific and student’s works in the field of Industrial Electrical Engineering. – Kosice, may 2013. – Vol. 2, part 1. – РP. 87–90.

 The mathematical model of the temperature field of the heating zone of wire, which moves with a variable rate is offered. Wire internal pulsed source of heat warming up. Parameters control of heating are determined from the solution of the inverse problem for the heat equation. The system control of process electroplastic deformation is developed. Numerical experiments carried out. Parameters control of temperature field during the transition process are defined.

Предложена математическая модель температурного поля зоны нагрева проволоки, движущейся с переменной скоростью. Проволока разогревается внутренним импульсным источником тепла. Параметры управления нагревом определяются путем решения обратной задачи для уравнения теплопроводности. Разработана система управления процессом электропластической деформации, которая включает в себя вычислительное устройство, где реализуется алгоритм определения параметров управления импульсным источником тепла. Проведены численные эксперименты и определены параметры управления температурным полем во время переходного процесса.

Дата публікації : 10.09.2013


Дослідження температурного поля дроту під час електропластичного волочіння

Кобильська О. Б.

Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2013. – № 1058. Сер. «Мат. модел. Інф. технології. Автоматизовані системи управління», вип. 21. – С. 43-49

Розглядається математична модель температурного поля у рухомому ізотропному осесимметричному середовищі з циклічно діючим імпульсним джерелом тепла. Вивчаються особливості дії імпульсних джерел тепла на температурний розподіл. В даній роботі досліджується температурний розподіл в осесимметричному середовищі під час електропластичного волочіння в залежності від виду імпульсного джерела тепла. Отримано чисельні розрахунки для матеріалів цинк і мідь, побудовані графіки температурних розподілів під час электропластичного волочіння.

Дата публікації : 10.09.2013


Об одном численном методе одномерной оптимизации

В.П. Черненко

Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна. Серія «Мат. моделювання. Інформ. технології. Автом. сист. управ.». – Харків: ХНУ, 2013. – № 1058. – Вип. 21. – С. 178–183.

В данной работе рассматривается новый прямой метод оптимизации унимодальной функции одной переменной на отрезке, приводится алгоритм метода. Проводится сравнительный анализ нового метода и трех методов одномерной оптимизации: метода деления отрезка пополам, метода золотого сечения и метода Фибоначчи. Все эти методы относятся к симметричным методам исключения отрезков. Показывается эффективность данного метода. В качестве показателя эффективности берутся относительное уменьшение первоначального интервала и количество вычислений значений функции, требуемых для достижения заданной точности.

Дата публікації : 10.06.2013


Моделювання імпульсного теплового процесу

Кобильська О. Б.

Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2013. – № 1063. Сер. «Мат. модел. Інф. технології. Автомат. системи управління», вип. 22. – С. 84-89

Побудована математична модель теплового процесу під час електропластичного плющення металу. Математична модель побудована у вигляді початково-крайової задачі для рівняння теплопровідності. Розв’язок задачі знайдено чисельним методом. Використана консервативна різницева схема. Проведено чисельні розрахунки для матеріалів вольфрам і молібден. З'ясовано, що теплові процеси слабо впливають на формування фізико-механічних властивостей, проте математична модель дозволяє контролювати температуру процесу виготовлення стрічки і отримувати стрічку високої якості.

Дата публікації : 09.05.2013


Определение параметров управления движущегося сосредоточенного источника тепла

В.П. Ляшенко

Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків, 2013. – Вип.16 (989), 2013. – С. 177–182.

Предложена математическая модель температурного поля бесконечного цилиндра, разогреваемого движущимся внутренним источником тепла. Источник тепла представлен с применением дельта-функции Дирака. Получены аналитические решения упрощенных задач и определены параметры управления температурным полем. Предложена структура алгоритма решения нелинейной задачи и блок-схема системы управления температурным полем на основе разработанного алгоритма. Проведены численные эксперименты, построено температурное распределение для технологического процесса термической обработки вольфрамовой проволоки. На основе решения нелинейной задачи, для системы управления, построен график зависимости силы тока нагрева от времени.

Дата публікації : 10.04.2013


Дослідження часових рядів на основі методу SSA

Н.Г. Кирилаха, Т.А. Потопальська

Матеріали XX Міжн. наук.-прак. конф. “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства ”. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 39–40.

Дата публікації : 28.01.2013


Можливості математичної моделі дії око-рухових м’язів на людське око

Н.Г. Кирилаха, В.І Ємченко

Офтальмологический журнал – 2013. – №1. – С.78 – 83

Дата публікації : 23.01.2013


Кусково-поліноміальні наближення розв'язків жорстких задач на основі апроксимаційного методу В.К. Дзядика

Н.Г. Кирилаха, В.І. Біленко, А.І. Дерієнко

Журн. обчисл. та приклад. ма-тематики. - 2013. - № 2. - С. 68-77.

Дата публікації : 08.01.2013


Дослідження часових рядів на основі методу SSA

Н.Г. Кирилаха, Т.А. Потопальська

Матеріали XX Міжн. наук.-прак. конф. “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства ”. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 39–40.

Дата публікації : 08.01.2013


Моделирование деформированного состояния в наследственно-упругом стержне при крутильном ударе

В.П. Черненко

Вісник ЗНУ: Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – № 2. – С. 113–119.

В данной работе рассматривается краевая задача о крутильном ударе наследственно-упругого стержня конечной длины по одному из еготорцов. Внезапный крутильный удар задается единичной функцией Хэвисайда. Математическая модель данной задачи описывается в рамках наследственной теории упругости. Свойства материала стержня описываются ядром наследственности Абеля. Проводится анализ влияния параметра ядра Абеля на величину угла закручивания при фиксированном значении времени. В качестве объектовисследованияберутся два композитныхматериала (фторопластик, полимербетон) и дуралюмин, которыйможетбытьиспользованкак компонент композита. Анализируются, полученные в результате численных расчетов, графики зависимости угла закручивания от продольной координаты стержня для различных моментов времени.

Дата публікації : 25.12.2012


Нестаціонарні повздовжні хвилі в спадково-пружному стрижні при тепловому ударі

В.П. Черненко

Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. – Рівне: РДГУ, 2012. – Вип. 9(18). – С. 176–181.

В даній роботі розв’язується задача про повздовжні хвилі в спадково-пружному стрижні, збуджені тепловим ударом при відомій торцьовій температурі. Властивості матеріалу стрижня описуються моделлю Работнова. Розв’язок крайової задачі знаходиться за допомогою чисельних методів.

Дата публікації : 30.11.2012


Нестаціонарні поздовжні хвилі в спадково-пружній циліндричній оболонці

В.П. Черненко, О.Б. Кобильська

Вісник Тернопільского національного технічного університету. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – Том 68. – № 4. – С. 28–37.

Побудовано розв’язок осесиметричної крайової задачі про росповсюдження поздовжніх нестаціонарних хвиль у спадково-пружній циліндричній оболонці у випадку безмоментної теорії. Розглянуто поздовжній ударний вплив тангенціального типу на торець оболонки. Властивості матеріалу оболонки описано моделлю Ю. Работнова. Знайдено точний розв’язок даної задачі в зображеннях по Лапласу. За допомогою методу розчленування напружено-деформованого стану на складові отриманий розв’язок проаналізовано за часом. При малих і великих значеннях часу знайдено асимптотичні розв’язки в околі фронту і квазіфронту хвилі відповідно.

Дата публікації : 10.11.2012


Наш земляк – Михайло Васильович Остроградський

Н.Г. Кирилаха

Матеріали всеукр. наук. конф. «Мат. моделювання та мат. фізика». – Кременчук, 2012. – С. 4–19.

Дата публікації : 19.10.2012


Обернена нелокальна задача з умовою інтегрального перевизначення

Кобильська О. Б.

Математичне та комп'ютерне моделювання, Кам’янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка , 2012. — Вип. 7. — С. 118-124.

В даній роботі із залученням нелокальної інтегральної умови, розв’язуються обернені задачі для рівняння теплопровідності. Визначаються параметри керування температурним полем рухомого середовища, приводяться результати чисельних експериментів. Побудовані графіки температурних розподілів та розподілів значень параметрів

Дата публікації : 12.09.2012


Моделювання процесу високотемпературної дифузії у двокомпонентному виробі

Т.А. Григорова, В.П. Ляшенко, А.С. Зінов'єв

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 2(45). – Херсон: ХНТУ, 2012. – С. 111–115.

Під час гарячого пресування та спікання спресованого виробу із порошкових матеріалів концентрація пластифікатора та легкоплавких домішок змінюється за рахунок дифузії, витрат на хімічні реакції та конвективного переносу уздовж однієї або всіх координатних осей зі швидкістю. Породжувані усередині, а також діючі із зовні джерела тепла приводять до нагрівання виробу та дифузії легкоплавких домішок, по порах та границях зерен за його межі.

Математична модель, де розглядалася дифузія легкоплавких компонентів під час спікання та гарячого пресування виробів не враховувала залежність зміни концентрації пластифікатора та легкоплавких домішок у виробі від температури.

Метою роботи є аналіз та дослідження зміни концентрації пластифікатора у виробі під час процесу спікання під дією градієнта температури нагрівання.

Дата публікації : 16.05.2012


Застосування ітераційних методів до визначення параметрів керування температурним полем

В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 4/2012 (75). – С. 34–37.

Розглядається математична модель теплового процесу, що відбувається у рухомому осесиметричномуізотропному середовищі з періодично діючим джерелом тепла. Для визначення параметра керування тепловим процесом розв’язана обернена задача з інтегральною умовою для рівняння теплопровідності. Запропонована методика визначення параметра керування температурним полем. Обернена задача теплопровідності представлена в екстремальній постановці. Для розв’язання отриманої задачі використано ітераційні методи. Знайдено параметри керування температурним полем для різних матеріалів і різних умов теплообміну поверхні циліндра.

Дата публікації : 16.05.2012


Информатика как источник формирования современного мировоззрения

В.П. Ляшенко, Т.А. Григорова

Теоретичний та науково-методичний часопис. № 3 (46), «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Черкаси, 2012. – С. 492–497.

Проаналізовані питання, які вивчає інформатика та яким чином вони впливають на формування сучасного наукового світогляду. Виділено питання, яким приділяється недостатньо уваги і проаналізовано як це впливає на формування сучасного наукового світогляду у школяра і як результат у студента вищої школи - майбутнього фахівця.

Дата публікації : 10.04.2012


Дидактична модель процесу математичної підготовки фахівців інженерного спрямування з включенням інформаційно-компютерних технологій

В.П. Ляшенко, О.С. Грицюк

Теоретичний та науково-методичний часопис. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Черкаси, 2012. – 3(46). – С. 498–505.

Рассматриваются пути внедрения информационно-компьютерных технологий в математическую подготовку будущих инженеров. Анализируется дидактическая модель подготовки инженеров, предполагающая широкое внедрение информационно-компьютерных технологий в систему математических методов обеспечения формирования математической компетентности, выражающейся в способности применять в профессиональной деятельности методы компьютерной математики во время решения инженерных задач.

Дата публікації : 10.04.2012


Modeling of temperature distribution of the mobile enviroment with pulse sources of heat

Kobilskaya E.

XIV International PhD Workshop OWD 2012. Conference archives PTETIS, vol.31., – Wisla. – рр. 210-213

In the thesis the new mathematical model of temperature field for the mobile isotropic environment with periodically operating heat sources is built. The mathematical model of the thermal process in the mobile environment in the form of a nonlocal problem with integral condition was built. The possibility and the limits of the integral condition for finding the solution of inverse problems and determining the main parameters of control the temperature field is shown. The method of search of parameter of control the temperature field is offered. The parameters of control for the temperature field for different materials and different environmentalconditions of heat exchange surface of the cylinder are obtained.

Дата публікації : 10.03.2012


Эволюция принципов и средств веб-программирования

Корень А.Н., Глибовець М. М., Гороховский С.С., Коваль И.В.

НАН України. Інститут кібернетики ім.Глушкова. Науковий журнал «Управляющие системы и машины». – Вип. №1 - 2012. - С.49-55.

Дата публікації : 19.02.2012


Методичні основи розвитку критичного мислення студентів в процесі навчання інформатики в технічних коледжах

С.І. Почтовюк

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2011. – № 13 (20). –С. 133–140.

Розглядаються компоненти методичної системи розвитку критичного мислення студентів у процесі навчання інформатичних дисциплін. Розкрито психолого-педагогічні проблеми формування та розвитку критичного мислення студентів у процесі навчання інформатики. Обґрунтовано необхідність формування у майбутніх фахівців таких властивостей критичного мислення, як логічність, системність, гнучкість та широта мислення. Приділено увагу рефлексивній діяльності студентів, розвиток якої дає їм змогу усвідомити власну діяльність та унікальність.

Дата публікації : 12.12.2011


Влияние электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов

Кобыльская Е. Б.

Монография // под. ред. Громова В Е.– Новокузнецк: Изд.-во ”СибГУ”, 2011.– 229с.

В монографии представлены результаты исследований влияния внешних энергетических воздействий на процессы деформации, прочность и пластичность материалов, а в некоторых статьях и физические основы технологии создания перспективных функциональных материалов. Рассмотрен ряд актуальных направлений физики конденсированного состояния, представляющих передний край науки. Книга предназначена для специалистов в области физики конденсированного состояния, обработки металлов давлением, металловедения и термической обработки механики деформируемого твердого тела и может быть полезна аспирантам и студентам старших курсов соответствующих специальностей.

Дата публікації : 21.02.2011


Создание развитых интернет-программ на примере построения виджет-программ

Корень А.Н., Глибовец Н.Н., Коваль И.В.

Інститут програмних систем НАН України. Науковий журнал «Проблеми програмування» - Вип. №4 - 2011. -С.49-56.

Дата публікації : 10.02.2011


Математична модель еволюційного процесу зі змінними параметрами

Н.Г. Кирилаха

Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Приклад. математика. Інформатика. – 2010, Вип. 172. С.39-45

Дата публікації : 10.09.2010


Психологічні механізми рефлексії та якості критичного мислення майбутнього програміста

С.І. Почтовюк

Проблеми освіти: наук. зб. – № 56. – 2008. – С. 50–55.

Розглядаються різні точки зору на роль критичного мислення в організації і здійсненні діяльності. Для більш глибокого розуміння критичного мислення з’ясовується, що являє собою психологічний механізм рефлексії. На основі проведеного дослідження уточнюються якості критичного мислення, які вважається за необхідне формувати і розвивати в процесі навчання програмування.

Дата публікації : 06.06.2008