Публікації


Кусково-поліноміальні наближення розв'язків жорстких задач на основі апроксимаційного методу В.К. Дзядика

Н.Г. Кирилаха, В.І. Біленко, А.І. Дерієнко

Журн. обчисл. та приклад. ма-тематики. - 2013. - № 2. - С. 68-77.

Дата публікації : 08.01.2013