Публікації


Fire risk assessment in light of socio-economic factors

Chernenko Varvara, Nataliya Kyrylaha

Economic Annals – XXI. – 2017. – № 166 (7-8).

Дата публікації : 15.11.2017


Економетричне моделювання пожежної статистики міста Кременчук

Черненко В.П., Кирилаха Н.Г.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Дата публікації : 12.04.2017


Дослідження часових рядів на основі методу SSA

Н.Г. Кирилаха, Т.А. Потопальська

Матеріали XX Міжн. наук.-прак. конф. “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства ”. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 39–40.

Дата публікації : 28.01.2013


Можливості математичної моделі дії око-рухових м’язів на людське око

Н.Г. Кирилаха, В.І Ємченко

Офтальмологический журнал – 2013. – №1. – С.78 – 83

Дата публікації : 23.01.2013


Кусково-поліноміальні наближення розв'язків жорстких задач на основі апроксимаційного методу В.К. Дзядика

Н.Г. Кирилаха, В.І. Біленко, А.І. Дерієнко

Журн. обчисл. та приклад. ма-тематики. - 2013. - № 2. - С. 68-77.

Дата публікації : 08.01.2013


Дослідження часових рядів на основі методу SSA

Н.Г. Кирилаха, Т.А. Потопальська

Матеріали XX Міжн. наук.-прак. конф. “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства ”. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 39–40.

Дата публікації : 08.01.2013


Наш земляк – Михайло Васильович Остроградський

Н.Г. Кирилаха

Матеріали всеукр. наук. конф. «Мат. моделювання та мат. фізика». – Кременчук, 2012. – С. 4–19.

Дата публікації : 19.10.2012


Математична модель еволюційного процесу зі змінними параметрами

Н.Г. Кирилаха

Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Приклад. математика. Інформатика. – 2010, Вип. 172. С.39-45

Дата публікації : 10.09.2010