Публікації


Modeling Of A Non-Contact Sustainable Suspension Jf A Free Superconducting Rotor On Magnetic Bearings

G. Slavko

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’19). – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Ukraine), 2019

Дата публікації : 23.09.2019


Digitalization Electrical Engineering Education and Automatic Assessment of Study Results

G. Slavko, Serhii Serhiienko, Larisa Herasimenko

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’19). – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Ukraine), 2019

Дата публікації : 23.09.2019


Досвід упровадження та інтеграції системи онлайн-навчання на платформі MOODLE в освітній простір університету

Славко Г.В., Сергієнко С.А.

Інженерні та освітні технології, 2019. – Т. 7.

Дата публікації : 18.03.2019


Побудова та навчання нейронних мереж для розпізнавання україномовних текстів і програмна реалізація WEB-додатка OCR засобами JAVASCRIPT

Славко Г.В., Головін М.В.

International research and practice Conference on Modern methods, innovations and experience of practical application in the field of technical sciences. – Radom Academy of Economics (Poland), 2017

Дата публікації : 27.12.2017


Розробка та інтеграція плагінів математичного спрямування у систему дистанційної освіти MOODLE

Славко Г.В., Решетило В.В., Шевченко С.В.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 2/2017 (103).

Дата публікації : 11.04.2017