Публікації


Use of Information Technologies to Improve Access to Information in E-Learning System

T. Hryhorova, O. Moskalenko

Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Information. Sriger Nature Switzerland AG, 2019, ICDSIAI 2018, AISC 836

Дата публікації : 01.04.2019


Mathematical Model of heat Transfer in an Electric Machine

V. Lyashenko, E. Kobilskaya, A. Zaika, O. Demyanchenko, T. Hryhorova

Tenth International Conference Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences – AMiTaNS’18, AIP Conference Proceedings

Дата публікації : 20.06.2018


Enhanced Access to Training Information in E-learning Systems

T. Hryhorova, O. Moskalenko

Proceedings of 41 International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics “MIPRO 2018”, Opatija (Croatia)

Дата публікації : 21.05.2018


Шляхи розширення структури даних в системах електронного навчання

Григорова Т.А., Москаленко О.О

Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання ...», Рівне

Дата публікації : 04.03.2018


Using different forms of stem education to combine disciplines

T. Hryhorova

Proceedings of II International scientific and practical conference “Problems and perspectives in European education development”, Czech Republic

Дата публікації : 21.11.2017


Review of Modern Strategies and Tools that Provide an Application of the Competence Approach in the System of High Education

T. Hryhorova

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’17), Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Ukraine)

Дата публікації : 15.11.2017


Модифікована модель оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням систематичного ризику

О.В. Волошина, Т.А. Григорова, А.К. Ауелбекова

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 6/2016 (101). Ч. 1.

Дата публікації : 19.10.2016


Моделювання процесу розповсюдження тепла у двошаровому циліндрі з різними теплофізичними характеристиками

В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська, Т.А. Григорова

Труды международной научно-технической конференции «Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях». – ХНУ им. В.Н. Каразина

Дата публікації : 26.05.2016


Особливості моделювання інформаційних систем , що будуються на єдиній платформі

Григорова Т.А.

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 3(54). – Херсон: ХНТУ

Дата публікації : 01.09.2015


Підготовка матеріалів для дистанційної системи навчання

Григорова Т.А., Поляков М.С.

Наукові записки «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», том ІІ. – Рівне, 2015. – Вип. 12(55)

Дата публікації : 01.09.2015


Моделювання процесу високотемпературної дифузії у двокомпонентному виробі

Т.А. Григорова, В.П. Ляшенко, А.С. Зінов'єв

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 2(45). – Херсон: ХНТУ, 2012. – С. 111–115.

Під час гарячого пресування та спікання спресованого виробу із порошкових матеріалів концентрація пластифікатора та легкоплавких домішок змінюється за рахунок дифузії, витрат на хімічні реакції та конвективного переносу уздовж однієї або всіх координатних осей зі швидкістю. Породжувані усередині, а також діючі із зовні джерела тепла приводять до нагрівання виробу та дифузії легкоплавких домішок, по порах та границях зерен за його межі.

Математична модель, де розглядалася дифузія легкоплавких компонентів під час спікання та гарячого пресування виробів не враховувала залежність зміни концентрації пластифікатора та легкоплавких домішок у виробі від температури.

Метою роботи є аналіз та дослідження зміни концентрації пластифікатора у виробі під час процесу спікання під дією градієнта температури нагрівання.

Дата публікації : 16.05.2012


Информатика как источник формирования современного мировоззрения

В.П. Ляшенко, Т.А. Григорова

Теоретичний та науково-методичний часопис. № 3 (46), «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Черкаси, 2012. – С. 492–497.

Проаналізовані питання, які вивчає інформатика та яким чином вони впливають на формування сучасного наукового світогляду. Виділено питання, яким приділяється недостатньо уваги і проаналізовано як це впливає на формування сучасного наукового світогляду у школяра і як результат у студента вищої школи - майбутнього фахівця.

Дата публікації : 10.04.2012