Викладацький склад


Ляшенко Віктор Павлович

завідувач кафедри, д.т.н., професор кафедри ІВМ

Закінчив Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна за спеціальністю «математика»; доктор технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, професор. Сфера наукових інтересів – математична фізика, математичне моделювання фізичних та технологічних процесів, обчислювальні методи, інформаційні технології. Автор більше ніж 200 наукових публікацій. Співавтор п’яти навчальних посібників, з яких два з грифом МОН, та трьох колективних монографій.


Зінов’єв Анатолій Семенович

к.ф.-м.н., доцент

Закінчив у 1956 році Харківський державний університет ім.О.М.Горького за спеціальністю «механіка»; кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз. Автор більше ніж 30 наукових праць.


Кирилаха Наталія Григорівна

к.ф.-м.н., доцент

Закінчила у 1988 році Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "математика"; кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Сфера наукових інтересів – математичне моделювання соціально-економічних та технологічних процесів. Автор більше ніж 30 наукових праць. Співавтор колективної монографії.


Славко Геннадій Володимирович

к.т.н., доцент

Закінчив у 1986 році Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "математика"; кандидат технічних наук за спеціальністю 01.01.11 – системний аналіз та теорія керування. Автор більше ніж 80 наукових робіт. Співавтор навчального посібника з грифом МОН.


Григорова Тетяна Альбертівна

к.т.н, доцент

Закінчила у 1983 році Московський вище технічне училище ім. Баумана за спеціальністю "інженер лічильних машин"; кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи. Автор більше ніж 40 наукових праць. Співавтор колективної монографії.


Дерієнко Андрій Іванович

к.т.н., доцент

Закінчив у 2000 році Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю "інформатика, математика"; кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин. Автор більше ніж 10 наукових праць. Співавтор навчального посібника з грифом МОН.


Черненко Варвара Петрівна

к.ф.-м.н., доцент

Закінчила у 2002 році Саратовський державний університет ім. М.Г. Чернишевського за спеціальністю "прикладна математика"; кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформуючого твердого тіла. Автор 20 наукових праць, співавтор двох навчальних посібників.


Кобильська Олена Борисівна

к.ф.-м.н., доцент

Закінчила у 2003 році Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. Вінниченко за спеціальністю "математика"; кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи. У 2014 році отримала грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. Автор більше ніж 60 наукових праць. Співавтор чотирьох колективних монографій.


Почтовюк Світлана Іванівна

к.пед.н., доцент

Закінчила у 1998 році Кременчуцький державний політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і виробництв»; кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики. Сфера наукових інтересів – методика викладання інформатики; розвиток мислення, інтелектуальних та творчих здібностей засобами інформаційних технологій. Автор більше ніж 20 наукових публікацій, навчального посібника. Співавтор колективної монографії.


Скапа Іван Васильович

доцент

Закінчив у 1982 році Харківський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю «фізика».


Набок Тетяна Андріївна

старший викладач

Закінчила у 1992 році Одеський державний університет за спеціальністю "математика, інформатика". Автор 7 наукових праць. Співавтор чотирьох навчальних посібників, з яких один з грифом МОН.


Замарєва Ольга Григорівна

старший викладач

Закінчила у 1982 році Харківський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю «математика».


Скотнікова Людмила Миколаївна

старший викладач

Закінчила у 1982 році Харківський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю "математика".


Грицюк Олена Сергіївна

к.пед.н., доцент

Закінчила у 2002 році Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка за спеціальністю "педагогіка і методика середньої освіти"; кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.


Киба Ірина Іванівна

старший викладач

Закінчила у 1989 році Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "математика". Автор 19 наукових праць. Співавтор колективної монографії.


Бриль Тетяна Сергіївна

асистент

Закінчила у 2010 році Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського за спеціальністю "інформатика". Автор 8 наукових праць. Співавтор колективної монографії.


Калініченко Дар’я Михайлівна

асистент

Закінчила у 2011 році Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського за спеціальністю "інформатика". Автор 4 наукових праць.


Заїка Антон Вікторович

асистент

Закінчив у 2015 році Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського за спеціальністю "інформатика".


Максимова Лариса Петрівна

старший викладач

Закінчила у 1986 році Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "математика"; кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.