Наукова та методична робота


Наукові роботи


Розробка алгоритмів та програмного забезпечення для розв'язання прикладних задач

керівники: В.П. Ляшенко, Т.А. Григорова, О.Б. Кобильська, Г.В. Славко


Методичні матеріали


Методичні вказівки щодо виконання розрахункових робіт

Основи програмування

автори: Г.В. Славко


Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи

Основи програмування

автори: Г.В. Славко


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Спеціалізовані мови програмування

автори: Г.В. Славко