Наукова та методична робота


Наукові роботи


Розробка алгоритмів та програмного забезпечення для розв'язання прикладних задач

керівники: В.П. Ляшенко, Т.А. Григорова, О.Б. Кобильська, Г.В. Славко


Методичні матеріали


Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт (ч.1, 2)

Архітектура обчислювальних систем

автори: Т.А. Григорова


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт (ч. 1, 2)

Основи комп'ютерного дизайну

автори: Т.А. Григорова, Д.М. Калініченко , О.І. Нечепуренко


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Сучасні технології програмування

автори: Т.А. Григорова


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Теорія інформації та кодування

автори: Т.А. Григорова, О.І. Нечепуренко


Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи

Теорія програмування

автори: Т.А. Григорова, Т.С. Бриль


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт (ч. 1, 2, 3)

Теорія програмування

автори: Т.А. Григорова, Т.С. Бриль