Наукова та методична робота


Наукові роботи


Розробка алгоритмів та програмного забезпечення для розв'язання прикладних задач

керівники: В.П. Ляшенко, Т.А. Григорова, О.Б. Кобильська, Г.В. Славко


Методичні матеріали


Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з теми “Теорія поля”

Математичний аналіз

автори: В.П. Ляшенко, Т.А. Набок, О.Г. Замарєва


Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань за темою “Кратні та криволінійні інтеґрали”

Математичний аналіз

автори: В.П. Ляшенко, О.Г. Замарєва


Методичні вказівки щодо практичних занять

Рівняння з частинними похідними

автори: В.П. Ляшенко, В.П. Черненко, О.Б. Кобильська


Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Рівняння з частинними похідними

автори: В.П. Ляшенко


Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт

Математичний аналіз

автори: В.П. Ляшенко, Т.А. Набок

рік випуску: 2017


Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт

Математичний аналіз

автори: В.П. Ляшенко, Т.А. Набок

рік випуску: 2017


Робоча програма

Елементарна математика

автори: В.П. Ляшенко, Л.М. Скотнікова

рік випуску: 2016


Робоча програма

Алгебра та геометрія

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2015


Робоча програма

Алгебра та геометрія

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2016


Робоча програма

Елементарна математика

автори: В.П. Ляшенко, Л.М. Скотнікова

рік випуску: 2014


Робоча програма

Рівняння з частинними похідними

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2015


Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт

Рівняння з частинними похідними

автори: В.П. Ляшенко, В.П. Черненко, О.Б. Кобильська

рік випуску: 2010


Робоча навчальна програма

Математична логіка та теорія алгоритмів

автори: В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська

рік випуску: 2009


Навчальна програма

Математичний аналіз

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2008


Робчоа навчальна програма

Математичний аналіз

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2011


Робоча програма

автори: В.П. Ляшенко, Л.М. Скотнікова

рік випуску: 2013


Робоча навчальна програма

Моделювання соціально-економічних процесів

автори: В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська

рік випуску: 2009


Методичні вказівки щодо практичних занять

Рівняння з частинними похідними

автори: В.П. Ляшенко, В.П. Черненко, О.Б. Кобильська

рік випуску: 2010


Навчальна програма

Рівняння з частинними похідними

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2010


Робоча навчальна програма

Рівняння з частинними похідними

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2010


Робоча програма

Рівняння з частинними похідними

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2015


Робоча програма

Мови обчислювань та кластирні системи

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2017


Програма варіативної навчальної дисципліни

Адміністрування комп’ютерних систем та мереж

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2015


Робоча програма

Адміністрування комп’ютерних систем та мереж

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2016


Програма нормативної навчальної дисципліни

Комп’ютерна вірусологія

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2015


Робоча програма

Комп’ютерна вірусологія

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2016


Програма варіатоивної навчальної дисципліни

Адміністрування комп’ютерних систем та мереж

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2015


Робоча програма

Адміністрування комп’ютерних систем та мереж

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2016


Програма норматисної навчальної дисципліни

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2017


Робоча програма

Комп’ютерна вірусологія

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2016


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2010


Програма нормативної навчальної дисципліни

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2016


Навчальна програма

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2008


Робоча навчальна програма

автори: В.П. Ляшенко

рік випуску: 2009