Наукова та методична робота


Наукові роботи


Розробка алгоритмів та програмного забезпечення для розв'язання прикладних задач

керівники: В.П. Ляшенко, Т.А. Григорова, О.Б. Кобильська, Г.В. Славко


Методичні матеріали


Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з теми “Теорія поля”

Математичний аналіз

автори: В.П. Ляшенко, Т.А. Набок, О.Г. Замарєва


Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань за темою “Кратні та криволінійні інтеґрали”

Математичний аналіз

автори: В.П. Ляшенко, О.Г. Замарєва


Методичні вказівки щодо практичних занять

Рівняння з частинними похідними

автори: В.П. Ляшенко, В.П. Черненко, О.Б. Кобильська


Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Рівняння з частинними похідними

автори: В.П. Ляшенко