Наукова та методична робота


Наукові роботи


Розробка алгоритмів та програмного забезпечення для розв'язання прикладних задач

керівники: В.П. Ляшенко, Т.А. Григорова, О.Б. Кобильська, Г.В. Славко


Методичні матеріали


Методичні вказівки щодо практичних занять

Моделювання соціально-економічних процесів

автори: В.П. Черненко, О.Б. Кобильська


Методичні вказівки щодо практичних занять (ч. 1,2)

Обчислювальні методи

автори: Ю.П. Глухов, О.Б. Кобильська, О.І. Нечепуренко


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт (ч. 1,2,3)

Обчислювальні методи

автори: Ю.П. Глухов, А.Г. Маркевич, О.Б. Кобильська


Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт

Обчислювальні методи

автори: Ю.П. Глухов, А.Г. Маркевич, О.Б. Кобильська


Методичні вказівки щодо практичних занять

Рівняння з частинними похідними

автори: В.П. Ляшенко, В.П. Черненко, О.Б. Кобильська