ПредметиЗінов’єв Анатолій
Семенович
Методи оптимізації та дослідження операцій
Вища математика
Теорія ймовірностей і математична статистика