ПредметиСлавко Геннадій
Володимирович
Організація та обробка електронної інформації
Інтелектуальні інформаційні системи
Спеціалізовані мови програмування
Основи програмування
Вища математика