ПредметиГригорова Тетяна
Альбертівна
Конфліктно-керовані системи
Об’єктно-зорієнтований аналіз та програмування
Алгоритми і структури даних
Технологія розробки програмного забезпечення