ПредметиГригорова Тетяна
Альбертівна
Обробка зображень та мультимедіа
Об’єктно-зорієнтований аналіз та проектування
Теорія програмування
Основи комп'ютерного дизайну
Інформаційні системи підприємств
Проектування комп'ютерної графіки
Проектування програмних систем
Прикладне програмування в комп'ютерних мережах
Технологія розробки програмного забезпечення
Методи об’єктно-зорієнтованого програмування
Сучасні технології програмування
Архітектура обчислювальних систем