ПредметиЛяшенко Віктор
Павлович
Комп’ютерна вірусологія
Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність
Обчислювальні методи у моделюванні технологічних та природничих процесів
Математичний аналіз
Методи об’єктно-зорієнтованого програмування