ПредметиЛяшенко Віктор
Павлович
Теорія ймовірностей та математична статистика
Рівняння з частинними похідними
Моделювання природничих та технологічних процесів
Вища математика