ПредметиДерієнко Андрій
Іванович
WEB-програмування та підтримка WEB-застосувань
Об’єктно-зорієнтований аналіз та програмування
Системне програмування
Бази даних та інформаційні системи
Дискретна математика