ПредметиДерієнко Андрій
Іванович
Дискретна математика
Алгоритми і структури даних
Програмування та підтримка WEB–застосувань
Бази даних та інформаційні системи
Основи програмування
Вища математика