ПредметиКирилаха Наталія
Григорівна
Системний аналіз та теорія прийняття рішень
Конфліктно-керовані системи
Економетрія
Математична економіка
Актуарна математика
Вища математика
Теорія ймовірностей і математична статистика