ПредметиКирилаха Наталія
Григорівна
Основи комп’ютерного моделювання
Система та методи прийняття рішень
Спец. курс Прикладне програмування в комп’ютерних мережах
Теорія ймовірностей, математична статистика та моделювання випадкових процесів
Теорія масового обслуговування