ПредметиЧерненко Варвара
Петрівна
Паралельні та розподілені обчислення
Операційні системи та системне програмування
Архітектура комп’ютера
Сучасні технології програмування
Економетрія