ПредметиПочтовюк Світлана
Іванівна
Комп’ютерно-інформаційні технології в освіті та науці
Основи педагогіки та психології вищої школи (інформатика та програмування)
Спец. курс Методика викладання інформатики
Історія інформатики
Інформаційні технології в освіті