ПредметиГрицюк Олена
Сергіївна
Основи педагогіки в інформатиці
Методика викладання математики та інформатики
Вища математика
Теорія ймовірностей і математична статистика