ПредметиГрицюк Олена
Сергіївна
STEM-освіта
Методи дистанційної освіти
Методика викладання математики і інформатики
Дидактика інформатики