ПредметиКиба Ірина
Іванівна
Конфліктно-керовані системи
Алгебра та геометрія
Теорія ймовірностей, математична статистика та моделювання випадкових процесів
Дискретна математика