ПредметиКиба Ірина
Іванівна
Дискретна математика
Системний аналіз та теорія прийняття рішень
Конфліктно-керовані системи
Вища математика
Теорія ймовірностей і математична статистика