ПредметиСкотнікова Людмила
Миколаївна
Теорія ймовірностей та математична статистика
Диференціальні рівняння
Елементарна математика та основи інформатики
Методика викладання інформатики
Актуарна математика
Методика викладання математики та інформатики
Вища математика
Теорія ймовірностей і математична статистика