ПредметиСкотнікова Людмила
Миколаївна
Рівняння математичної фізики
Теорія програмування
Історія інформатики
Інформаційні мережі
Елементарна математика