ПредметиКалініченко Дар’я
Михайлівна
Комп’ютерна вірусологія
Проектування програмних систем і об’єктно-зорієнтований аналіз
Об’єктно-зорієнтований аналіз та програмування
Сучасні технології програмування
Методи об’єктно-зорієнтованого програмування