ПредметиКалініченко Дар’я
Михайлівна
Бази даних та інформаційні системи
Основи комп'ютерного дизайну
Захист інформації
Проектування комп'ютерної графіки
Технологія інформаційного менеджменту
Операційні системи та системне програмування
Паралельні та розподілені обчислення
Паралельне програмування
Математична економіка
Прикладне програмування в комп'ютерних мережах
Технологія розробки програмного забезпечення
Обчислювальні методи
Архітектура обчислювальних систем
Мови обчислювань та кластерні системи
Вища математика
Теорія ймовірностей і математична статистика