ПредметиКобильська Олена
Борисівна
Основи педагогіки та психології вищої школи (інформатика та програмування)
Обчислювальні методи
Теорія функції комплексної змінної
Математична економіка