ПредметиКобильська Олена
Борисівна
Математична логіка та теорія алгоритмів
Обчислювальні методи
Проектування систем штучного інтелекту
Рівняння з частинними похідними
Експертні системи та системи штучного інтелекту
Моделювання природничих та технологічних процесів
Вища математика
Теорія ймовірностей і математична статистика