3-5 жовтня відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Математичне моделювання та математична фізика» Присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Митропольського Юрія Олексійовича.
«Математичне моделювання та математична фізика» (МММФ-2017)

Відповідно до плану проведення наукових і науково-технічних заходів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (рішення НТР від 17.06.16 р., протокол № 6) і реєстрації Українського інституту науково-технічної та економічної інформації (Посвідчення УкрІНТЕІ № 751 від 14.12.2016 р.) 3-5 жовтня 2017 року на базі кафедри інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського була проведена V Всеукраїнська наукова конференція «Математичне моделювання та математична фізика», присвячена 215-й річниці з дня народження Михайла Васильовича Остроградського. 

У роботі конференції прийняли участь та представили результати своїх досліджень і розробок учені із провідних технічних ВНЗ та наукових закладів міст України.

Всього зареєстровано учасників конференції 3 жовтня 2017 р. 45 осіб, з них – 5 студенти, 7– аспіранти, 6 – професори, 12 – доцентів, 2– старший викладач.

До участі у конференції були подані тези 45 авторів, з яких: докторів наук – 7, кандидатів наук – 12аспірантів – 7, студентів – 7, провідних н.с. – 1, с.н.с. – 3, старших викладачів – 2, асистентів – 6.

Конференцію відкрив вітальним словом завідувач кафедри інформатики та вищої математики Ляшенко Віктор Павлович.

Студенти і викладачі із захопленням слухали доповіді учасників конференції.

Слід відмітити доповіді:

Пам’яті академіка Митропольського Юрія Олексійовича. Доповідач: студентка Бібічева Олена Олександрівна, канд.. пед.наук Грицюк Олена Сергіївна.

Форми розширення освітнього інформаційного простору. Доповідач:канд. техн. наук, доцент  Григорова Тетяна Альбертівна.

 
до 100 - річчя від дня народження видатного українського вченого, академіка Митропольського Юрія Олексійовича.
За 60-річну наукову діяльність він отримав фундаментальні результати в галузі асимптотичних методів нелінійної механіки, якісних методів теорії диференціальних рівнянь, у дослідженні динаміки коливних процесів у нелінійних системах.