Оргкомітет


Голова:

НИКИФОРОВ В.В. – д.біол.н., проф., перший проректор КрНУ (м. Кременчук).

Заступник голови:

КОБИЛЬСЬКА О.Б. – к.ф.-м.н., доц., КрНУ (м. Кременчук).

Члени організаційного комітету:

ЛЯШЕНКО В.П. – д.т.н., проф., КрНУ (м. Кременчук).

ЛУГОВОЙ А.В. – к.т.н., проф., КрНУ (м. Кременчук).

СЛАВКО. Г.В. – к.т.н., доц., КрНУ (м. Кременчук).

ГАНДЕЛЬ Ю.В. – д.ф.-м.н., проф., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

ГРИГОРОВА Т.А. – к.т.н., доц., КрНУ (м. Кременчук).

СИДОРЕНКО В.М. – к.т.н., доц., КрНУ (м. Кременчук).

КОСТЕНКО П.П. – к.т.н., доц., КрНУ (м. Кременчук).

Секретар організаційного комітету:

ПУЗИР М.С. – аспірант, КрНУ (м. Кременчук).