Програмний комітет


Голова:

ЗАГІРНЯК М.В. – Академік Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф., ректор Кременчуцького  національного  університету імені Михайла Остроградського (КрНУ).

Заступник голови:

ЛЯШЕНКО В.П. – д.т.н., проф., КрНУ (м. Кременчук).

Члени організаційного комітету:

ЛУГОВОЙ А.В. – к.т.н., проф., КрНУ (м. Кременчук).

САМОЙЛЕНКО А.М. – академік НАНУ, Інститут математики  (м. Київ).

ЗЕЛЕНЦОВ Д.Г. – д.т.н., проф.Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро).

ЖОЛТКЕВИЧ Г.М. – д.т.н., проф., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

САВУЛА Я.Г. – д.ф.-м.н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка.

ОСОКІН Г.І. – президент фірми NEUTRONIC (Франція).

ТОДОРОВ М.Д. – проф., Софійський технічний університет (Болгарія).

Секретар програмного комітету:

ЗАЇКА А.В. – аспірант, КрНУ (м. Кременчук).