Кусково-поліноміальні наближення розв'язків жорстких задач на основі апроксимаційного методу В.К. ДзядикаАвтори: Н.Г. Кирилаха, В.І. Біленко, А.І. Дерієнко
Дата публікації: 2013-01-08
Опубліковано: Журн. обчисл. та приклад. ма-тематики. - 2013. - № 2. - С. 68-77.

12:44:57 25.01.2015