Спеціальність: 014.09 Середня освіта (інформатика)

Галузь знань: 01 Освіта
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень
Ступіньвищої освіти: Бакалавр
Кваліфікація: Бакалавр з середньої освіти (інформатика)
Узагальнений об'єкт діяльності: здійснення педагогічно-виховної діяльності з інформатики у навчальних закладах і закладах позашкільної освіти державного, відомчого і приватного підпорядкування.
Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
Термін підготовки: 3 роки 10 місяців
Форми навчання: денна.

В процесі навчання за освітньою програмою «Інформатика»  студенти отримують фундаментальні знання з методики викладання  та методів програмування. Освоюють методи прикладного програмування, що дає можливість розробляти системи управління базами даних, займатись комп’ютерною графікою, адмініструванням комп’ютерних мереж. Вивчають об'ектно-зорієнтований і компонентно-зорієнтований підхід програмування, середовища компьютерної графіки CorelDraw, Photoshop, 3Dmax, СУБД MSAccess і MySql. Отримують навички для розробки сучасних WEB-сайтів і ще багато чого цікавого.

Об’єктом вивчення та діяльності є професійні навики викладання інформатики;математичні методи, алгоритми та програмне забезпечення, комп’ютерне моделювання; методи аналізу та проектування навчальних процесів і систем та подальшої розробки програмного забезпечення в області освіти.

Спеціальність «середня освіта (інформатика)» забезпечує інтегровану підготовку кадрів, які найбільш повно відповідають сучасному уявленню про вимоги, що висуваються до вчителів з інформатики. Випускники можуть працювати, зокрема, на посадах:

  • вчителя інформатики у загальноосвітніх школах і професійно-технічнихнавчальних закладах;
  • операторами ЕОМ,
  • системнимиадміністраторами,
  • адміністраторами баз даних,
  • програмістами при відділах інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладах і органів управління.

Ви станете універсальним фахівцем, для якого не існуватиме проблеми пошуку роботи, оскільки попит на таких професіоналів невпинно зростає повсьому світу.

Освітня програма повністю відповідає Державним освітнім стандартам України.

З переліком дисциплін, що вивчають можна ознайомитись проглянувши логічно-структурну схему спеціальності.11:39:32 01.12.2016