Спеціальність: 113 Прикладна математика

Галузь знань: 11 Математика і статистика
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень
Ступіньвищої освіти: Бакалавр
Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики
Спеціалізація: Комп’ютерне моделювання
Узагальнений об'єкт діяльності:
- використання фундаментальних та спеціальних методів теоретичної та прикладної інформатики для формулювання й розв'язування практичних задач у сфері професійної діяльності;
- розробка математичних моделей та алгоритмів;
- створення та експлуатація програмного забезпечення.
Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
Термін підготовки: 3 роки 10 місяців
Форми навчання: денна.

В процесі навчання за освітньою програмою «Комп’ютерне моделювання»  студенти отримують фундаментальні знання з прикладної математики,  методів програмування та комп’ютерного моделювання. Вивчають методи прикладного програмування.Це дозволяє розробляти системи управління базами даних, займатись комп’ютерною графікою, адмініструванням комп’ютерних мереж.Вивчають об'ектно-зорієнтований і компонентно-зорієнтований підхід програмування, віртуальні машини Microsoft.Net і JavaBeans, мови програмування: С++, С#, Delphi, Java, Prolog, PHP, мову комп'ютерного моделювання UML, графічну бібліотеку OpenGL для розробки комп'ютерних ігор з двовимірною та тривимірною графікою, середовища компьютерної графіки CorelDraw, Photoshop, 3Dmax,СУБД MSAccess, Oracle і MySql.Отримують навички розробки сучасних WEB-сайтів, вивчаючи фраймворки для розробки веб додатків для звичайних і мобільних пристроїв, і т.і..

Об’єктом вивчення та діяльності є комп’ютерне та математичне моделювання, алгоритми та програмне забезпечення, дослідження, аналіз і проектування процесів і систем, розробка програмного забезпечення у різних конкретних предметних областях.

Спеціальність «прикладна математика» забезпечує інтегровану підготовку кадрів, які найбільш повно відповідають сучасним вимогам, що висуваються до фахівців з комп’ютерного моделювання та інформаційних технологій. Випускники можуть працювати, зокрема, на посадах:

-        математика-аналітика,

-        фахівця зі створення програмного забезпечення,

-        прикладного програміста,

-        аналітика комп’ютерних систем і комунікацій,

-        фахівця з автоматизації виробничих процесів,

-        адміністратора баз даних,

-        наукового співробітника.

Отже, математика плюс програмування – це і є спеціальність «прикладна математика». Вивчивши необхідні дисципліни, ви зможете застосувати свої знання і навички в будь-якій сфері діяльності. Ви станете універсальним фахівцем, для якого будуть відсутні проблеми працевлаштування, оскільки попит на таких професіоналів невпинно зростає по всьому світу.

Освітня програма повністю відповідає Державним освітнім стандартам України.

З переліком дисциплін, що вивчають можна ознайомитись проглянувши логічно-структурну схему спеціальності.

 11:53:20 01.12.2016