Моделювання процесу високотемпературної дифузії у двокомпонентному виробі

Під час гарячого пресування та спікання спресованого виробу із порошкових матеріалів концентрація пластифікатора та легкоплавких домішок змінюється за рахунок дифузії, витрат на хімічні реакції та конвективного переносу уздовж однієї або всіх координатних осей зі швидкістю. Породжувані усередині, а також діючі із зовні джерела тепла приводять до нагрівання виробу та дифузії легкоплавких домішок, по порах та границях зерен за його межі.

Математична модель, де розглядалася дифузія легкоплавких компонентів під час спікання та гарячого пресування виробів не враховувала залежність зміни концентрації пластифікатора та легкоплавких домішок у виробі від температури.

Метою роботи є аналіз та дослідження зміни концентрації пластифікатора у виробі під час процесу спікання під дією градієнта температури нагрівання.Автори: Т.А. Григорова, В.П. Ляшенко, А.С. Зінов'єв
Дата публікації: 2012-05-16
Опубліковано: Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 2(45). – Херсон: ХНТУ, 2012. – С. 111–115.

08:36:44 11.12.2014