Застосування ітераційних методів до визначення параметрів керування температурним полем

Розглядається математична модель теплового процесу, що відбувається у рухомому осесиметричномуізотропному середовищі з періодично діючим джерелом тепла. Для визначення параметра керування тепловим процесом розв’язана обернена задача з інтегральною умовою для рівняння теплопровідності. Запропонована методика визначення параметра керування температурним полем. Обернена задача теплопровідності представлена в екстремальній постановці. Для розв’язання отриманої задачі використано ітераційні методи. Знайдено параметри керування температурним полем для різних матеріалів і різних умов теплообміну поверхні циліндра.Автори: В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська
Дата публікації: 2012-05-16
Опубліковано: Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 4/2012 (75). – С. 34–37.

08:43:50 11.12.2014