Информатика как источник формирования современного мировоззрения

Проаналізовані питання, які вивчає інформатика та яким чином вони впливають на формування сучасного наукового світогляду. Виділено питання, яким приділяється недостатньо уваги і проаналізовано як це впливає на формування сучасного наукового світогляду у школяра і як результат у студента вищої школи - майбутнього фахівця.Автори: В.П. Ляшенко, Т.А. Григорова
Дата публікації: 2012-04-10
Опубліковано: Теоретичний та науково-методичний часопис. № 3 (46), «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Черкаси, 2012. – С. 492–497.

08:47:16 11.12.2014