Вітаємо кафедру

Є привід для гордості!!!

Кафедра успішно пройшла акредитацію освітньо-професійної програми підготовки фахівців 014-"Середня освіта (Інформатика)"  за магістерським рівнем вищої освіти.

Рішення Акредитаційної комісії від 6 червня 2019 р. протокол номер 136.09:56:20 21.06.2019