Дослідження температурного поля дроту під час електропластичного волочіння

Розглядається математична модель температурного поля у рухомому ізотропному осесимметричному середовищі з циклічно діючим імпульсним джерелом тепла. Вивчаються особливості дії імпульсних джерел тепла на температурний розподіл. В даній роботі досліджується температурний розподіл в осесимметричному середовищі під час електропластичного волочіння в залежності від виду імпульсного джерела тепла. Отримано чисельні розрахунки для матеріалів цинк і мідь, побудовані графіки температурних розподілів під час электропластичного волочіння.Автори: Кобильська О. Б.
Дата публікації: 2013-09-10
Опубліковано: Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2013. – № 1058. Сер. «Мат. модел. Інф. технології. Автоматизовані системи управління», вип. 21. – С. 43-49

09:18:17 11.12.2014