Моделювання імпульсного теплового процесу

Побудована математична модель теплового процесу під час електропластичного плющення металу. Математична модель побудована у вигляді початково-крайової задачі для рівняння теплопровідності. Розв’язок задачі знайдено чисельним методом. Використана консервативна різницева схема. Проведено чисельні розрахунки для матеріалів вольфрам і молібден. З'ясовано, що теплові процеси слабо впливають на формування фізико-механічних властивостей, проте математична модель дозволяє контролювати температуру процесу виготовлення стрічки і отримувати стрічку високої якості.Автори: Кобильська О. Б.
Дата публікації: 2013-05-09
Опубліковано: Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2013. – № 1063. Сер. «Мат. модел. Інф. технології. Автомат. системи управління», вип. 22. – С. 84-89

09:21:42 11.12.2014