Нелінійні інтегральні рівняння у математичних моделях теплообміну рухомого осесиметричного середовищаАвтори: Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Бриль Т.С., Дям’янченко О.П.
Дата публікації: 2017-09-17
Опубліковано: Вісник Херсонського національного технічного університету. – Вип. 3(62), Том 2.

08:09:23 05.12.2019