Математичні моделі теплообміну з умовами імпедансного типу у багатошарових областяхАвтори: Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Дем’янченко О.П.
Дата публікації: 2017-11-21
Опубліковано: Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 6/2017 (107)

08:10:52 05.12.2019