Нестаціонарні повздовжні хвилі в спадково-пружному стрижні при тепловому ударі

В даній роботі розв’язується задача про повздовжні хвилі в спадково-пружному стрижні, збуджені тепловим ударом при відомій торцьовій температурі. Властивості матеріалу стрижня описуються моделлю Работнова. Розв’язок крайової задачі знаходиться за допомогою чисельних методів.Автори: В.П. Черненко
Дата публікації: 2012-11-30
Опубліковано: Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. – Рівне: РДГУ, 2012. – Вип. 9(18). – С. 176–181.

12:32:26 21.01.2015