Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення шкільних дисциплін

Розглядаються деякі методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення шкільних дисциплін. Обґрунтовується необхідність використання ІКТ в освітньому процесі та дидактичні можливості відповідних технічних засобів. Наводяться приклади розвʼязування деяких задач за допомогою ІКТ, переваги наведеного способу розвʼязування.Автори: С.І. Почтовюк
Дата публікації: 2013-12-20
Опубліковано: Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди»: зб. наук. пр. – № 31. – 2013. – С. 271–277.

12:28:04 25.01.2015