Методичні основи розвитку критичного мислення студентів в процесі навчання інформатики в технічних коледжах

Розглядаються компоненти методичної системи розвитку критичного мислення студентів у процесі навчання інформатичних дисциплін. Розкрито психолого-педагогічні проблеми формування та розвитку критичного мислення студентів у процесі навчання інформатики. Обґрунтовано необхідність формування у майбутніх фахівців таких властивостей критичного мислення, як логічність, системність, гнучкість та широта мислення. Приділено увагу рефлексивній діяльності студентів, розвиток якої дає їм змогу усвідомити власну діяльність та унікальність.Автори: С.І. Почтовюк
Дата публікації: 2011-12-12
Опубліковано: Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2011. – № 13 (20). –С. 133–140.

12:33:39 25.01.2015